Fase 4 Strijp-S

Strijp-S is volop in ontwikkeling. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor de laatste bouwfase, fase 4. Het gebied van fase 4 bevindt tussen de Glaslaan, Kastanjelaan, busbaan en Torenallee.

We hechten veel waarde aan de geschiedenis van Strijp-S en daarom behouden en/of transformeren we een deel van de gebouwen. Als alles meezit start de bouw van fase 4 in 2023.

Strijp-S is volop in ontwikkeling

In fase 4 worden 1.400 woningen gebouwd

Het plan

Essentieel verschil met de oude plannen uit 2004 is dat het Videolab, Microlab en misschien ook wel het Boschgebouw voor de helft of meer overeind blijven staan. Aanvankelijk zou alleen het Glasgebouw (monumentaal pand) gespaard blijven. Deze gebouwen zijn nu goed bezet met startups en ondernemers. Het hele gebied moet een combinatie van wonen en werken uitstralen, ook in de ‘plint’ van de gebouwen.

Naast de gemeente en VolkerWessels zijn ook corporaties Trudo en Woonbedrijf, Spoorzone BV (VolkerWessels en ING) en Interesting Vastgoed betrokken bij de plannen. Trudo en Woonbedrijf zijn als eerste aan de beurt om woningen – sociale en middeldure huur tot zo’n 1000 euro – te gaan bouwen. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor ook een bijdrage van het Rijk gekregen.

In fase 4 worden twee ondergrondse parkeergarages gerealiseerd, voor het hele nieuwe gebied samen. Mobility-S verzorgt de realisatie en exploitatie van het openbaar (bezoekers)parkeren van auto’s en fietsen. Daarnaast investeren ze in innovatie op het gebied van mobiliteit.

In deze informatievideo worden de plannen toegelicht door de stedenbouwkundig supervisor Adriaan Geuze

Planning

Fase 4 Strijp-S

Fase 1 van de bestemmingsplan-procedure.

Momenteel worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van het bestemmingsplan. Denk aan een archeologisch onderzoek en milieuonderzoeken. Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze gemeente, daarom toetsen we of er zorgvuldig en duurzaam wordt omgegaan met de ruimte op Strijp-S.

We zitten in de eerste fase van de bestemmingsplanprocedure. In deze fase willen we je ook de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Daarnaast zijn we benieuwd naar eventuele zorgen, maar ook naar nieuwe ideeën. Hierover meer onder het kopje ‘kan ik nog meedenken?’.

Voor meer informatie over een bestemmingsplanprocedure kun je kijken op deze link.

Kan ik nog meedenken?

Fase 4 Strijp-S

De gemeente heeft samen met VolkerWessels (samen Park Strijp Beheer) goed nagedacht over de inrichting van het gebied, maar we zijn ook benieuwd naar jouw vragen en ideeën. Op 10 februari organiseren we een online informatieavond waarin we dieper ingaan op de plannen. Ook bieden we je de gelegenheid om vragen te stellen.
Aanmelden voor deze informatieavond kan via het contactformulier op deze website van de gemeente Eindhoven

 

Ben je niet in de gelegenheid op 10 februari, maar heb je wel een vraag?
Stuur dan een mail naar: info@park-strijp.nl
De omgevingsmanager van het gebied, Eline Wisse, zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Lees meer