Strijp-S - Living Lab

Het verbeteren van de levenskwaliteit voor bezoekers en bewoners (gebruikers) staat centraal in het living lab Strijp-S.

Living
Lab

Wij geloven in steden die een socialere, comfortabelere en duurzamere manier van leven bieden. Om dit te realiseren dagen wij onze partners uit om op gezamenlijke wijze innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die gebruik maken van de community en die een positieve bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van de gebruiker. Het gebied Strijp-S fungeert hierbij als “living lab”; een dynamische omgeving waarin producten en diensten kunnen worden (door)ontwikkeld, gedemonstreerd en gerepliceerd en geschaald.

Living Lab Strijp-S

Innovatieve
diensten

Om diverse innovatieve diensten en software oplossingen te beproeven qua werking, robuustheid en levensvatbaarheid (business cases) worden diverse systemen als (pilot)project op Strijp-S uitgerold.

Pilot project op Strijp-S

Zo worden er bijvoorbeeld verschillende sensoren opgehangen om luchtkwaliteit te meten, maar ook bijvoorbeeld camera’s om vervoersbewegingen te kunnen volgen en analyseren en is er slimme verlichting toegepast. Dit alles met het doel om de levenskwaliteit te verbeteren voor de gebruikers, door het leveren van oplossingen die waarde toevoegen. Zo kan door camera’s bijvoorbeeld het zoeken van een vrije parkeerplek worden vergemakkelijkt wat weer leidt tot minder zoekkilometers en dus ook uitstoot van uitlaatgassen. Maar ook nieuwe diensten zoals reserveerbare (electrische)deelfietsen worden aangeboden op Strijp-S.

Strijp-S
proeftuin
Strijp-S
proeftuin

Door de opzet van een proeftuin worden er verschillende systemen naast elkaar getest en vergeleken. Dit maakt dat er soms op korte afstand van elkaar sensoren of camera’s of (deel)concepten worden aangeboden.

01

Op Strijp-S streven we naar het optimaal bedienen van alle gebruikers met behoud van ieders privacy. Eerst wordt zorgvuldig afweging gemaakt of het toevoegen van een oplossing waarbij inwinnen van (mogelijk) privacy gevoelige informatie wel nodig is en/of dat er andere methoden zijn om hetzelfde doel te bereiken. Mocht dit niet zo zijn dan wordt er middels een datascan onderzocht wat de implicaties zijn van toevoeging van een dergelijk systeem/oplossing aan Strijp-S.

02
03

En worden er afspraken gemaakt met betrokken verwerkers van de data onder welke voorwaarden deze informatie verwerkt kan en mag worden. Deze informatie zal, voor zover relevant, op deze pagina per systeem worden toegelicht. We streven hierbij naar maximale transparantie.

Actieve sensoren/
systemen Strijp-S

Een actueel overzicht
01

The cloud layer

De gegevens, analyses en communicatie die de inhoud en context van een stad ontwikkelen

02

The liveable layer

De omgeving, tools en applicaties die de burgers een tastbare stadservaring bieden

03

The infastructure layer

De efficiënte transformatie en het transport van kernbronnen zoals energie, water, afval en data, evenals mensen en goederen.

Aanvullende informatie is terug te lezen in ons privacy statement en op de website van Mobility-S. Dit statement, maar ook onderstaand overzicht worden bijgewerkt naar mate systemen worden toegevoegd dan wel worden verwijderd op Strijp-S. Het is dus raadzaam om deze pagina regelmatig te bezoeken voor de meest actuele informatie.

Lees meer