Visie — Strijp-S

Het voormalig Philips-terrein dat diep gegraveerd zit in het collectieve geheugen van Eindhoven, wordt herontwikkeld tot een bijzondere plek.

Lucas van Oort

De visie
van Strijp-S

Op deze plek ontstaat een vernieuwend stuk stad waar je als open, creatief en ondernemend persoon je prettig voelt en waar je gestimuleerd wordt om je te ontplooien. Vroeger, nu en in de toekomst! Strijp-S is de plek waar nieuwsgierigen en creatieven tot volle bloei komen. Het gebied bruist dankzij de vele nieuwe initiatieven die hier van de grond komen. Het kent een aangename combinatie van jonge en meer gerenommeerde bedrijven met een creatieve inslag, een gedifferentieerd en vernieuwend woonmilieu en zeer uiteenlopende vormen van vrijetijdsbesteding.

Strijp-S — Foto: Lucas van Oort

De plek waar nieuwsgierigen en creatieven tot volle bloei komen.

Strijp-S — Visie
Creatie
Strijp-S
Creatie
Strijp-S

Creatie en kruisbestuiving spelen op Strijp-S een essentiële rol.

01

Strijpers zijn actief in de werelden als kunst, media, design, creatieve en zakelijke dienstverlening en kennisintensieve diensten. Ze zijn initiatiefrijk, zijn op zoek naar het nieuwe en hebben een wereldse en open blik.

02
03

Door onderling contact inspireren ze elkaar en vertolken ze op verschillende gebieden een pioniersrol in de samenleving.

Strijp-S
leeft!

Strijp-s is een laagdrempelig gebied waar veel activiteiten samenkomen. Door een divers aanbod, het contrast van historie en moderne architectuur, actieve stimulatie van ontmoeting tussen de gebruikers en het stimuleren van vernieuwende evenementen en tijdelijke functies is er altijd wat nieuws te ontdekken.

Hier ontstonden én ontstaan noviteiten op het gebied van kunst, design en techniek. Gebruikers van Strijp-S krijgen veel vrijheid en worden actief gestimuleerd om nieuwe producten te ontwikkelen en om hun eigen leefomgeving te creëren. Strijp-S is modern, maar kent in haar historische en industriële uiterlijk een aantrekkelijke grove rand.

Klokgebouw — Strijp-S

Het gebied is niet af en niet gepolijst. Dit uit zich primair in het uitlichten van de bestaande gebouwen, het bewust rauw laten van industriële elementen in de openbare ruimte en het stimuleren van evenementen en pop-up functies.

Rauw
& Zacht
Rauw
& Zacht

Hier wordt het rauwe wordt gecombineerd met een ‘zachte’ vormgeving. Dit uit zich in het groene karakter van de openbare ruimte, de vormgeving van de nieuwe gebouwen en een hoog voorzieningenniveau.

01

Ongepolijst en met respect voor het verleden. Strijp-S wordt planmatig en systematisch getransformeerd tot een bijzonder gebied dat onmiskenbaar Eindhoven is maar tegelijkertijd een sterke internationale aantrekkingskracht heeft.

02
03

Strijp-S groeit iedere dag opnieuw in haar eigen identiteit. En de mensen die hier wonen, werken en recreëren groeien daarin mee. Strijp-S leeft, iedere dag opnieuw.

Waar komt
Strijp-S vandaan?

De geschiedenis van Strijp-S is nauw verweven met de groei van elektronicagigant Philips. Van industrieterrein tot hotspot voor kwartiermakers.

Meer informatie

Wat is er vandaag
te doen op Strijp-S

Een overzicht van de eigenzinnige publieke functies op Strijp-S. Van boutiques en haute cuisine tot urban sports en evenementen. Pluk de dag op Strijp-S.

Meer informatie
Lees meer