Design
District in zicht

Transformatie fase4 Strijp-S naar DesignDistrict in zicht. Het gebied van fase 4 bevindt tussen de Glaslaan, Kastanjelaan, busbaan en Torenallee.

We hechten veel waarde aan de geschiedenis van Strijp-S en daarom behouden en/of transformeren we een deel van de gebouwen. Als alles meezit start de bouw van fase 4 in 2023.

Fase4 Strijp-S

In fase 4 worden 1.400 woningen gebouwd

Plannen

De afgelopen jaren zijn door de ontwikkelpartners van Strijp-S onder leiding van Park Strijp Beheer belangrijke stappen gezet in de planontwikkeling van fase4.

Kort gezegd de laatste nog te ontwikkelen planfase van Strijp-S, gelegen tussen de Glaslaan, Kastanjelaan, Torenallee en Ingenieur Kalffstraat. Dit deel van Strijp-S zal in een periode van ca 10 jaar stap voor stap transformeren naar een gemixt woon-, voorzieningen- en werkgebied met een sterke focus op Design.

Belangrijke voorwaarde hiervoor is de nadere uitwerking van het al geldende bestemmingsplan fase4. Alle noodzakelijke verkenningen en onderzoeken zijn hiervoor ondertussen afgerond. Bestemmingsplan ligt momenteel ter inzake bij de gemeente tot 2 augustus 2023.

Herontwikkeling

Fase 4 Strijp-S

Beeldbepalend onderdeel van de ontwikkeling van fase4 is de transformatie van de bestaande gebouwen. Per gebouw zal een ontwerp gemaakt worden over hoe deze toekomstbestendig kunnen worden ingepast in combinatie met de nieuwbouw. Concreet betekent dit dat de komende jaren de bestaande gebouwen in een geleidelijk proces één voor één getransformeerd zullen worden. De in de diverse huurcontracten overeengekomen einddatum van de exploitatie is hierbij leidend. Door deze aanpak zijn we in staat om tijdig ruimte met lange termijn perspectief aan te bieden. Het laten doorgroeien en ontwikkelen van de huidige ondernemers is een belangrijk onderdeel hierbij. De ontwikkeling en het beschikbaar komen van Donna is hierin de 1e belangrijke stap. Zo kunnen bedrijven en community’s anticiperen en tijdig doorstromen.

We’ll keep you posted

Fase 4 Strijp-S

Park Strijp Beheer en haar ontwikkelpartners zullen jullie op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen. Denk daarbij ook aan startbouw en omleidingen die komen gaan. Maar ook aan de diverse events en nieuwe initiatieven in het gebied.

Stuur een e-mail naar info@park-strijp.nl voor vragen of opmerkingen.

Lees meer